Arvutiviirus ründab!

infotehnoloogia

Mis on arvutiviirus?

Programm, mis on võimeline end iseseisvalt kopeerima ning arvutit nakatama.


(https://et.wikipedia.org/wiki/Arvutiviirus)

Mida teevad arvutiviirused?

Hävitavad tarkvar

levivad arvutitest arvutitesse

hävitavad faile.

Kuidas levivad arvutiviirused?

Ehtne viirus levib ühest arvutist teise nakatunud peremees-programmi ümbertõstmisel. Selline levimine toimub näiteks failide saatmisel üle võrgu ja interneti või nende transportimisel.


https://et.wikipedia.org/wiki/Arvutiviirus

Kuidas hoiduda arvutiviirustest?

-Hoia operatsioonisüsteem ajakohasena.

-Kasuta viirusetõrjeprogrammi.

-Kasuta tulemüüri.

-Tee olulistest failidest varukoopiad.

-Ole allalaadimistega ettevaatlik.


http://meiekolmeblogi.blogspot.com.ee/2012/02/kuidas-hoiduda-arvutiviirustest.html

Kes on häkker?

arvutispetsialist, kes tegeleb aktiivselt ning süvitsi erinevate arvutisüsteemide uurimise, arendamise ja parendamisega.

Kes on käkker?

kes kasutab ära tehniliste süsteemide, eriti arvutisüsteemide ebakindlust või puudujääke viisil, mis on vastuolus seaduste ja moraalinormidega (omakasu saamiseks, huligaansuse ajendil, pahatahtlikkusest jm).

Erinevad viirused

Trooja hobune

Ussviirus

Botnet

DDos

Pahavara

Kuidas ennast kaitsta?

Kasuta viirusetõrjet!

Uuenda Windowsi!

Kasuta tulemüüri!

Kasuta nuhkvaratõrjet!

Tee varukoopiaid!

Jne.


http://ekaitse.ee/uldine/kuidas-kaitsta-arvutit-pahavara/viiruste-eest