Homo sapiens

Cinquès hominids

Perióde

El període de l'homo sapiens-sapiens va començar fa 40.000 anys fins ara

Caracteriístiques físiques

Pes: 75kg (home) i 61kg (dona)

 Alçada: 1,79 - 1,94 m

 Capacitat cranial: 1.595 centímetres cúbics

 Llenguatge: signes orals i escrits que posseïen algun significat.

 Esquelet: esquelet robust, de cap gran, front ample, crani de contorn pentagonal, mandíbula lleugera, dents petits, barbeta prominent, nas estret, llarga i fina.

 Dieta: comencen sent els últims caçadors i recol·lectors. Però a mesura que passa el temps, tot això va ser substituït per la producció del seu propi aliment. Comencen l’agricultura i ramaderia.

Descobriments mes significatius


Són el primers que saben fer foc. Els avantpassats només el sabien controlar, aprofitar-lo...

 Les tècniques de caça milloren, comencen a fabricar instrument més efectius i això permetia caçar amb llançes...