4 Grans obres de la música barroca

Cicle de 4 xerrades a càrrec de Joan Vives

En el procés evolutiu de la història de la cultura, les grans obres d’art esdevenen veritables punts de referència que ens fan entendre el desenvolupament de la creació humana. En aquest context creatiu global la música no és cap excepció. De la mateixa manera que les obres teatrals de Shakespeare, Molière o Ibsen, els quadres Giotto, Caravaggio, Friedrich o Picasso, l’arquitectura de Bruneleschi i Gropius, etc.. les grans obres de la història de la música també ens permeten explicar l’evolució del llenguatge invisible del so com a eina per a l’expressió estètica més sublim del temps en que han sorgit. Aquesta vegada enfoquem algunes de les grans pàgines del barroc.

1. Dijous 10 de febrer de 2022, 19.30 h

Pròleg: L’òpera a Venècia, de Monteverdi a Vivaldi


L’arribada de l’òpera a Venècia i els primers teatres públics. El camí de les òperes primigènies de Claudio Monteverdi com “Il Ritorno d’Ulisse in patria sua” o “La incoronazione di Popea” a l’adveniment progressiu del bel canto i de la comercialitat dels espectacles. “Il teatro a la moda” de Benedetto Marcello. L’aportació operística de Vivaldi.

2. Dijous 17 de febrer de 2022, 19.30 h

“Les Quatre Estacions” (1725) d'Antonio Vivaldi


Un contemporani francès de Vivaldi definia la música italiana en general com “...sàvia a l’hora de sorprendre, brillant en la seva execució, superior en l’expressió de baralles, combats, tempestes i tot allò que fa soroll...”. Testimoni també de l’expressió subtil i publicades l’any 1725 dins del recull de 12 concerts anomenats “Il cimento dell’armonia e dell’invenzione” com a opus 8, les Estacions son una mostra excel·lent d’aquestes dues virtuts vivaldianes, arquitectura i fantasia alhora que d’una extraordinària capacitat descriptiva. Tot plegat les ha convertit en la seva obra més popular.

3. Dijous, 24 de febrer de 2022, 19.30 h.

“Passió segons Sant Mateu” (1727) de Johann Sebastian Bach


El divendres Sant de 1727, la comunitat luterana de la Thomaskirche de Leipzig va assistir a la celebració litúrgica on es va estrenar la Passió segons Sant Mateu. No sabem si aquells feligresos van ser conscients que es convertien en els primers oients de la Passió més antològica de tota la història de la música i un dels punts cimers de l’obra del gran mestre Bach.

4.- Dijous, 3 de març de 2022, 19.30 h

Oratori “El Messies” (1741) de Georg Friedrich Handel


Haendel rebrà l’encàrrec de la composició del “Messies” en el moment en que els creixents fracassos operístics l’havien fet abandonar la composició de nous títols dins d’aquest gènere. Els oratoris van esdevenir el veritable motor de la recuperació del prestigi i dels èxits perduts. L’abril de 1742, en el moment més baix de la seva carrera a Londres, Georg Friedrich Händel triomfava a Dublin amb l’estrena en un concert benèfic de la seva obra més problemàtica: l’oratori “El Messies”.Entrada gratuïta: Alumnes d'El Musical, AMB, ex-alumnes i professors.

Aportació voluntària: 5 Euros/sessió


EL MUSICAL - c/ Ramon Llull, 16 - 08193 Bellaterra - 93 580 42 46 - www.elmusical.cat