Programma Open Data

Partos

Waarom Open Data?

Ontwikkelingswerk bevind zich in roerige tijden, een steeds grotere druk voor rechtvaardiging, openheid en accountability neemt toe. Traditioneel gezien is ontwikelingswerk gestoeld op drie elementen: het overbrengen van middelen van het Noorden naar het zuiden. Deze overdracht was vaak ondoorzichtig en de resultaten moeilijk te duidden. En ten slotte werd er vooral een kleine elite in de politieke top benaderd. Het resultaat van dit beleid was dat er soms scholen gebouwd werden zonder dat er leraren waren of ziekenhuizen zonder medicijnen, ontwikkelingswerk waar de lokale bevolking nauwelijks een zegje in had. De laatste jaren heeft ontwikkelingswerk hier een enorme slag in gemaakt. We zijn transparanter geworden en samenwerking is een van de bouwblokken van het huidig OS beleid. De komende jaren moeten hier echter nog meer stappen in gezet worden.


Er staat een grote verandering in de wereld komende jaren. We zijn allen met elkaar verbonden en informatie gaat sneller dan ooit. We maken hier in ontwikkelingssamenwerking echter nog maar beperkt gebruik van door onze informatie gesloten te houden en achter muren te stoppen. De komende jaren is er met de beweging richting Open kennis, open aid en open overheid een grote verandering gaande. Een verandering die ontwikkelingssamenwerking kan helpen om niet alleen transparanter en opener te worden maar ook de evaluatieprocessen makkelijker en overzcihtelijker te maken en lokale bevolking een stem te geven in de ontwikkelingswerking. Een democratische manier van ontwikkelingssamenwerking. Deze beweging zal Partos proberen te ondersteunen vanuit het Open Data programma dat in mei 2013 van start is gegaan.