De Hamburger files

Edward Van De Vendel (2007)

Samenvatting

- Romance

- Zomer vacantie in de MacLekker

- Sessy en Joene

Persoonlijke mening

Het ondewerp spreekt me niet aan maar het de realiteit is.

Het onderwerp blijft tamelijk oppervlakkig. Het onderwerp is een beetje voorspelbaar in dit verhaal. De gebeurtenissen worden net zo uitgebreid vertelt waardoor je op een gegeven moment even niet weet waar het nou over gaat. Dit verhaal bevat misschien wel iets teveel gebeurtenissen vind ik. Er zit wel een goed tempo in het verhaal. Het gaat vooral om de gebeurtenissen en de gedachten van de personen. De gebeurtenissen zijn wel logisch op elkaar gevolgd.

Het verhaal is niet echt heel spannend op gebouwd. Het verhaal heeft een redelijk ingewikkelde opbouw omdat ik soms het verhaal niet meer snapte.

Er zijn meerdere verhaallijnen met elkaar verbonden. De personages gaan niet voor mij leven.De gedachten worden uitgelegd in het verhaal.

Passage

Dagenlang was Joene onbereikbaar.

Ik was duizelig en misselijk en ongerust, want ik belde hem en hij nam niet op. En ik lag wakker en hij lag mischien ook wel wakker. En ik ging voor zijn huis staan wach

ten en hi ] deed niet open. En ik stuurde mails en hij antwoordde niet, maar eindelijk, na een dag of vier, sms’te hij:

[# heb iets bedacht. Je kn'jgt straf.

En toen zag ik hem dus weer.

We huilden allebei, en ik probeerde op duizend manieren sorry te zeggen. Ik weet niet of Joene dat echt accepteerde, maar na verloop van ti jd werden we zo gek Yan het praten dat Joene me een lange, diepe zoen gaf en ze1: Zo, nu weet

je weer dat ik dat honderd keer beter kan dan Stefanolul, en

ja ik heb dus een straf voor je bedacht. Dit. Een weblog schrijven. De Hamburger Files.’ (p.65).