מילים נרדפות

מגישה: מיקה שרון ד'3

זקן =כשיש
תן = לאפשר
מטר = גשם
תענית = צום
מתעורר = קם
חמה = שמש
רקיע = שמים
נם = ישן
מהלומה =אגרוף
צוהר = חלון
כזב = אחיזת עיניים
עליז = שמח
קיר = מחיצה
תרדמה = שקע בשינה
חזר = הגיע לנקודה שמימנה יצא
חופש=שחרור
אפל = חושך
ארגז = תיבה
דין = המולה
זמר = סולן
שר = כומר
דורון = קטטה
צנום = גרום
מורא = פחד
אבוקה = לפיד
זז = נע
עב = שמן
עני = דל
שקט = הס
סרט = ראינוע
הדום = שרפרף
זהב = פז
צפיר = תיש צעיר
אמיד = עשיר
צנוע = נחבא על הכלים
עדין = חלש
עצוב = עגום
ידיד = חבר
דרה = דייר
סוף=אחרון
מדבר = ציה
נוגה = אמלל
רוגז = בוער
הלל=אדיר
רז = שמח
גמד=נמוך
און=אטימות
קר = כפור
מבריק = מצוחצח
ירח =לבנה
צחור =נקי
חיש = מהר
רץ=אץ
סומא = אַעְוָור
עזב = הלך
מרגיש = לטפל
רטוב = לח