עבודה בספרות בלדות

יהב בלכר ואור זיגדון

מאפיינים של בלדות

פערי מידע


אדורד אדורד -בבלדה חסרים לנו הרבה פרטים כדי לגרום למתח בעלילה ולגרום לקורא לפתח את הדמיון .חסרים פרטים כגון : -מי היו ילדיו של אדורד ? מדוע אדורד מחליט לקחת על עצמו את האשמה ועוד ...


שלושה בני עורב -בבלדה חסרים לנו פרטים רבים כגון : מה הייתה בשביל האביר הבחורה שמתה וכיצד נהרגה והאם הילד בבטנה היה שלו .?


סוף טראגי-
אדורד אדורד - בבלדה ישנו סוף טראגי שבו אורד הורג את אביו ונאלץ לוותר על משפחתו ונכסיו ולצאת לגלות כשהוא חסר כל .

שלושה בני עורב -בבלדה ישנו סוף טראגי שבו האביר מת והעלמה נאלצת לסחוב אותו על גבה ולקבור אותו ולאחר מכן מתה עם הילד בבטנה .מתח -

אדורד אדורד- בבלדה נוצר מתח כאשר האם מתחילה לשאול את הבן שאלות והוא אינו אומר ל את האמת ואז מתחיל המתח העלילה שלא יודעים מדוע החרב של אדורד נוטפת דם הודות לדו-שיח


שלושה בני עורב - בבלדה זו ישנו מתח בעלילה כאשר העורבים מדברים ביניהם ולא מבינים מה מטרתם ורק אחר כך מגלים שהאביר מת ובאה העלמה להציל אותו . כאשר באה העלמה נוצר בקוראים מתח חדש של מיהי הנערה וכיצד קשורה לאביר .