Kommunernes landsforening

Work, work, work!

KL mener, det er nødvendigt at ændre lærernes arbejdstidsregler, hvis vi skal have en bedre folkeskole. For de arbejdstidsregler som lærerne har i dag, spænder ben for, at skolerne kan udvikle og forny arbejdet.