Nieuwsbrief 3

Vakopleiding Horeca en Bakkerij van de MHF

Big image
Big image

Bedankt voor de samenwerking.

Namens het bakkerij opleidingsteam willen wij u bedanken voor de samenwerking in schooljaar 2013 - 2014. Hopelijk tot ziens in schooljaar 2014 - 2015.


v.l.n.r: Gjalt Walda, Esther Veurman, Marjolein Steenkamp, Jurjen Albertsma, Krista Jansen, André Metz, Martha Lykelema, Carolien Dijksta en Willem Elsinga.


Esther Veurman en Willem Elsinga zullen in het nieuwe schooljaar geen deel meer uitmaken van het bakkerij opleidingsteam van de Middelbare Hotelschool Friesland.

Onderzoek naar tevredenheid met de bakkerij opleiding van het Friesland College

Wij willen u vragen om de tevredenheidsmeting t.b.v. de bakkerijopleiding van het Friesland College in de vorm van een enquête in te vullen.

http://www.thesistools.com/web/?id=362292

Big image

Start nieuwe schooljaar

Schooljaar 2014- 2015 start in week 34 (vanaf 18 augustus).

Voor de 2de en meerdere jaars betekend het dat de stage deze week ook begint.

De eerste jaars starten in week 35 met stage.Stage dagen:

2de jaars niveau 2 - Woensdag t/m vrijdag (minimaal 18 uren per week);

3de jaars niveau 3 - Maandag, donderdag en vrijdag (min. 18 uren per week)

1ste jaars - Maandag met optie 2de dag op de dinsdag, woensdag of vrijdag (2dagen met
een minimum van 12 uren per week). Als bedrijf kunt u aangeven, wat de 2de dag als voorkeur heeft.

NBA Cursus

Als praktijkbegeleider wilt u uw cursist toch ook zo goed mogelijk begeleiden. Dat vraagt zeker iets van u en de manier waarop u een cursist begeleidt, motiveert en ondersteunt bij zijn of haar werkzaamheden

De Themabijeenkomst “Opleiden in de dagelijkse praktijk” wordt gehouden op dinsdag 21 oktober 2014 en biedt u inzicht in het effect van uw gedrag bij het opleiden van cursisten. U krijgt handvatten hoe u uw cursisten nog beter en motiverend kunt begeleiden tijdens zijn of haar opleiding. De themabijeenkomst wordt gehouden op het Friesland College te Leeuwarden.

Meer informatie en opgave mogelijkheden over de NBA cursus zullen wij u nog doen toekomen.

About us

Teamsamenstelling vanaf 18 augustus;Jurjen Albertsma; docent brood en banket j.albertsma@fcroc.nl

Carolien Dijkstra; docent rekenen C.Dijkstra@fcroc.nl

Martha Lykelema; docent en coach tweedejaars m.lykelema@fcroc.nl

André Metz; docent brood en banket a.metz@fcroc.nl

Marjolein Steenkamp; docent en coach eerstejaars m.steenkamp@fcroc.nl

Gjalt Walda praktijkinstructeur; brood en banket g.walda@fcroc.nl

Krista Jansen; opleidingsmanager k.jansen@fcroc.nl

Marten Boonstra; voorzitter ROBO Friesland


Telefonische 088-060 2728 / 2729