נאות פיננסים

גיליון חודש מרץ 2014

סקירת שוק קופות הגמל

שנת 2013 שהסתיימה זה מכבר הניבה תשואה ממוצעת של כ 10% במסלולים הכללים , ואילו במסלולים של עד 10% מניות כ 6.5%.

שנה זו הייתה המשך ישיר לשנת 2012 עם תשואות דומות כך שבמהלך השנתיים האחרונות היינו עדים לתשואה של למעלה מ 20% במסלולים הכללים.

נשאלת השאלה איפוא האם זה הזמן לבצע שינוי?

כבר נכתב רבות אודות אי היכולת לתזמן את השוק ( אקסיומה ), לפיכך אדגיש בשנית את התאמת הצרכים. ואהבת/סיכון.

סקירת שוק ההון

מאמר החודש