Innovatief organiseren

Organiseer vanuit collectieve waarden en drijfveren!

Innovatief organiseren, huh?

Innovatief organiseren:

"Concepten en ervaringen met het doel om werk op een vernieuwende manier in te richten. Het gaat daarbij om initiatieven die enerzijds de resultaten, productiviteit en geleverde kwaliteit verbeteren en anderzijds bijdragen aan de motivatie en het welzijn van medewerkers".

Bron: https://www.managementsite.nl/kennisbank/innovatief-organiseren


Ik heb voor deze definitie gekozen omdat zowel bedrijfsresultaten als werkplezier worden aangestipt. Initiatief wordt gezien als de bron van innovatief organiseren.


Jouw ideeën kunnen voor betere bedrijfsresultaten zorgen maar ook bijdragen aan het werkplezier.

Mijn werkwaarden en drijfveren :)

Big image

Mijn route naar de ideale organisatie

Er zijn verschillende trends gaande wat betreft "innovatief organiseren". De onderstaande trends zijn voor mij belangrijk. Deze trends ,bekeken vanuit mijn drijfveren bril, leiden mij de weg naar mijn ideale organisatie.


Connectie in plaats van hiërarchie

Verbondenheid is vanuit mijn drijfveren belangrijk. Ik hecht veel waarde aan "transparantie". Een hiërarchische organisatievorm nodigt hier niet toe uit. De voorwaarden voor "connectie" is een prettige omgeving. Verbondenheid gaat dan ook hand in hand samen met "betrouwbaarheid". Wanneer hiërarchische posities minder belangrijk zijn is er ruimte voor "creativiteit". "Zelfontwikkeling" kan dan pas echt plaatsvinden.


Van autoritair leiderschap naar dienend leiderschap

Deze trent past goed binnen mijn drijfveren. Leiders moeten wat losmaken bij mensen. Doordat er weinig is vastgelegd is er "vrijheid" voor eigen invulling. Je bent zelf meer "verantwoordelijk" voor het eindresultaat. De "beloning" voor het werk is dan ook specifiek voor jou.


Van ‘Human Resources’ naar Humans

Mensen zijn belangrijk. Naar mijn mening zijn mensen te veel een nummer geworden. Hierdoor is minder ruimte voor zelfontwikkeling. Iedereen wordt dan immers als het hetzelfde gezien. Dit staat een "prettige sociale omgang" in de weg. De "menselijke waardigheid" is voor mij belangrijk.Bron: https://www.managementsite.nl/10-trends-weg-ideale-organisatie