Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van 4 november 2013

Studiedag 11 november

Maandag 11 november hebben de kinderen een dag vrij i.v.m. een studiedag van het team. Het onderwerp van deze dag is de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en het volgsysteem SCOL (sociale competentie Observatielijst). Vorig jaar zijn wij gestart met het volgen en vastleggen van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen via SCOL. Onderwijsadviesbureau Marant gaat ons deze dag begeleiden bij: het interpreteren en analyseren van de gegevens het vervolg kunnen geven aan deze uitkomsten


Informatieavond groep 8

Morgenavond is er een informatieavond voor de ouders met kinderen in groep 8. U krijgt deze avond uitleg over de werkwijze en het programma van groep 8, de procedure rondom de CITO eindtoets en de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De avond begint om 19.30. Vanaf 9.15 is de deur open en bent u welkom voor een kopje koffie. Tot morgenavond.


Bevallen

Vorige week donderdag is juf Dieuwertje bevallen van een zoon, Melle! Moeder (en vader) en zoon maken het goed! Juf Dieuwertje heeft vorig jaar bij ons ingevallen in de huidige groep van juf Willeke en juf Judith (5B). Dit jaar werkt ze niet bij ons maar ze komt vast en zeker nog wel een keer langs om de kleine Melle te laten zien. Wij wensen juf Dieuwertje en haar man heel veel geluk met hun zoon.


Groep 5b

Dinsdag 12 november gaat groep 5b naar het bezoekerscentrum in Sonsbeek voor een les over ‘grassen en granen’. Wij vertrekken om 8.30 uur vanaf school en zijn rond 10.30 uur weer terug.Vind je het leuk om mee te gaan als begeleider, geef het dan door aan juf Willeke of Juf Judith.


Kleuternieuws

Oudergesprekken

In de week van 18 november vinden de eerste oudergesprekken van dit jaar plaats. Deze oudergesprekken zijn voor alle ouders met kinderen in groep 2 tot en met groep 8. Bij de kinderen die nu in groep 1 zitten, komt de juf deze eerste periode op huisbezoek. Voor de kinderen die vorig jaar in groep 0 zaten en het huisbezoek al heeft plaatsgevonden is een eventueel gesprek wel mogelijk. Overleg dit dan even met de leerkracht van uw kind.

Kabouterspeurtocht

De stagiaires Ashley en Anouk uit de dolfijnen- en giraffenklas, organiseren vrijdag 15 november een kabouterspeurtocht. Deze activiteit vindt plaats ter afsluiting van het thema herfst en is op het schoolplein. Voor deze activiteit zijn zij op zoek naar ouders die een groepje willen begeleiden. U kunt zich hiervoor opgeven. De inschrijflijst hangt op het mededelingbord naast de deur van elke kleuterklas.

Speelgoedochtend

Elke eerste woensdag van de maand is er speelgoedochtend in de kleutergroepen. Elk kind mag dan speelgoed van thuis meenemen om aan de klas te laten zien en er iets over te vertellen. Indien mogelijk wordt er mee gespeeld (op eigen risico) of worden er taal- of rekenactiviteiten mee uitgevoerd passend bij het thema of onderwerp van de week. Aanstaande woensdag 6 november is het weer zo ver; dan is er weer een gezellige speelgoedochtend!

Inspiratiemiddag

Alle kleuterjuffen zijn afgelopen woensdag 30 oktober naar een Inspiratiemiddag 'het jonge kind' geweest op Pabo Groenewoud in Nijmegen. Het thema van deze middag was ‘het gebeurt op de vierkante meter’. Deze middag werden er lezingen gegeven waarin de leefwereld van het jonge kind centraal stond met als belangrijke onderwerpen: spelend leren, leerervaringen laten opdoen, de leeromgeving als een passende methode en observeren. Wij hebben ons deze middag laten inspireren en nemen de informatie mee naar de vierkante meter in de klas.

Warme kleren

Sommige kleuterklassen spelen al vroeg in de ochtend buiten en dan kan het al best koud zijn. Wilt u aan warme kleding voor uw kind denken, vooral aan handschoenen/wanten?


Groot onderhoud van Slichtenhorststraat

In opdracht van de gemeente gaat er groot onderhoud plaats vinden aan de voor en zijgevel van de school. Dit is hard nodig voordat de vorst zijn intrede doet. Vanaf deze week worden er steigers rondom de school geplaatst zodat maandag 11 november de werkzaamheden kunnen starten. De verwachting is dat na de kerstvakantie de werkzaamheden zijn afgerond. Om de overlast voor de kinderen en leerkrachten overdag te beperken zijn er afspraken gemaakt met de uitvoerders en zal er regelmatig overleg plaats vinden. Hopelijk valt de overlast voor de omwonende(n) (ouders en kinderen) van deze school ook mee en ziet de school er straks weer goed uit.

Wat ook wordt aangepakt na de kerstvakantie zijn de vloeren in de wc’s. Ook al worden de vloeren intensief schoongemaakt, de plasgeur zit in de voegen en krijg je er niet meer uit. Alle wc’s voor de kleuters en de groepen 3 en 4 krijgen daarom nieuwe moderne vloeren zonder voegen!


Kerstviering- Winterfeest

De herfst is net begonnen, de Sint zit nog in Spanje maar op school is een klein groepje leerkrachten en ouders al druk in de weer voor de kerst. Dit jaar wordt het een Winterfeest voor alle kinderen, broertjes, zusjes en ouders van de Jan Ligthartschool! Het vindt plaats op donderdag 19 december in de dependance aan de Hommelseweg en duurt van 17.00 tot 19.00 uur. Zet het op de kalender! Het wordt een geweldig feest.

We zijn op zoek naar ouders die willen helpen tijdens het feest en bij het opbouwen en opruimen.

Waar en wanneer kun je helpen?

19 december ’s middag tussen 14.00 en 16.30 uur

- opbouwen van het plein met kraampjes, vuur, muziek

- inrichten lokalen

- aankleding

19 december ’s avonds tussen 17.00 en 19.00 uur

- helpen in de activiteiten in de lokalen

- vuurmeesters

- stokbrood bak helpers

- helpen achter de kraampjes

19 december ‘s avonds tussen 19.00 en 19.30 uur

- opruimen van de hal en het plein en de lokalen


Ook zoeken we alvast mensen die op 9 december willen helpen de hal van 1 van de locaties te versieren en de kerstbomen op te tuigen

Heeft u nog kerst versierspul of (glazen)potjes die gebruikt mogen worden voor het knutselcircuit geef dit dan mee aan uw kind.

Wil jij ons helpen? Stuur dan een mailtje naar or@jan-ligthartschool.nl

Alvast heel erg bedankt!

Namens de kerstcommisie


Word vriend van de Ouderraad

De Ouderraad (OR) van de Jan Ligthartschool gaat binnenkort veranderen van samenstelling. Een aantal ouders die zich inmiddels al een heel wat jaren hebben ingezet voor de school gaan de OR verlaten. Dit betekent dat wij wel wat nieuwe vrienden (oftewel leden) kunnen gebruiken.


De OR is op zoek naar:

- ouders die zich willen inzetten voor verschillende schoolactiviteiten, van Sinterklaas tot Kerst van Sponsorloop tot Rommelmarkt

- ouders die de boekhouding willen bijhouden van de OR

- ouders die het belangrijk vinden dat er naast het leren ook andere dingen te doen zijn op school

- creatievellingen, organisatoren, enthousiastelingen

Wat houdt het in, lid zijn van de OR?

- helpen organiseren bij verschillende schoolactiviteiten (samen met het team)

- nieuwe input geven aan onze leuke school

- contact hebben met andere ouders over en tijdens activiteiten

- 6 keer per jaar een korte vergadering bijwonen

Wie geeft zich op en helpt ons? Stuur dan een mailtje naar or@jan-ligthartschool.nl of geef het door aan Esther (directeur).

Ps: Wil je geen lid worden van de OR maar wel bijvoorbeeld alleen de boekhouding doen dan maak je ons ook al heel blij!


Het team van de Jan Ligthartschool


Jan Ligthartschool

van Slichtenhorststraat 27a,
6821 CJ Arnhem

Tel: 026-4450766Dependance, Hommelseweg 115,
6821 LD Arnhem

Tel: 026-3515230