My Smore Flyer

Gåseøjne

 Gåseøjne bruges til: At markere replikker og citater - "Se nu der," sagde han. Kommaet skal inden for sidste citationstegn, når der er tale om direkte tale. At markere noget andre har sagt som enkeltord, hvis det har en særlig betydning. Bruges især af journalister, der citerer kilders sprogbrug.  Ved forbehold, ironi eller formildende brug af ordet. Titler på bøger, artikler, film...osv. -bogtitler kan også sættes i kursiv og titel på kapitler i gåseøjne. Her sættes komma uden for citationstegn, fx. - Bogen hedder "Tegnsætning", men den handler kun om kommaer. kan sættes om nye og usædvanlige ord - ord som er uvante eller hentet fra særlige kilder, fx. - De nye "buzwords" er kommet til gennem engelsk.  
Big image

GÅSEØJNE "!"