online marketing

The 4 C,s

4 c,s & Product

customer solution / product


meerwaarde voor de consument. consument heeft bepaalde behoefte waar een ondernemer op inspeelt. tandpasta ( voor witten tanden ) en (voor sterke tanden )


cost to customer / prijs


wat heeft de consument voor een bepaald product over. consument wilt een product thuis laten leveren binnen een bepaalde tijd waardoor het diegene extra geld kost


convience / plaats


hoe makkelijk maak je het de klant. om te parkeren. om een website te gebruiken.


communication / promotie


het contact met de klant. klanten kaarten, Facebook, flyeren