examen reflectie Io 5STW

evaluatie doorheen het afgelopen jaar

waarin ben ik goed in...

De competentie die mij goed ligt is competentie 2: Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren.

Mijn punten waarin ik gegroeid ben is creativiteit en kwaliteitsbewust handelen ten opzichte van zichzelf, de anderen en materiaal.


Op vlak van creativiteit ben ik nog meer opengebloeid, bij het project dorpsrestaurant kwam ik zo op het laatste moment nog met een oplossing voor de presentatie van de kaarsje op de tafel. Ik heb ook veel tips kunnen geven bij de tafel decoratie, de menu's de placemats enzovoort. Ook bij technologische voormiddag ontbrak de creativiteit niet, ons thema was ruimtevaart en natuurlijk hadden wij enorm veel inkleding en hadden we zelf onze pakken gemaakt.

Ik ben heel erg graag creatief bezig en ik ben altijd erg gestimuleerd als het gaat om opdrachten creatief uitwerken en presenteren.


Op vlak van kwaliteitsbewust handelen is het dit jaar ook weer goed gelukt.

Bij groepswerken probeerde ik iedereen zoveel mogelijk bij het werk te betrekken. Zo probeerde we ook zoveel mogelijk naar elkaar te luisteren en overleggen.

Ook bijvoorbeeld bij het uitwerken, voorbereiden, uitvoeren en opruimen van activiteiten of projecten had ik respect voor het materiaal van de anderen en zorgde ik er voor dat we het lokaal netjes konden verlaten.

Bij technologische voormiddag ben ik als laatst gebleven, om al het vuil te verzamelen. Ook bij io natuurwetenschappen, het enten van bacteriën, zorgde ik ervoor dat de tafel proper was na het enten.

Waarin ben ik minder goed ...

Dit jaar was ik minder goed in competentie 1: Binnen een welomschreven opdracht een sociaalwetenschappelijke of natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken.

Mijn punt waar ik minder goed in was: correcte toepassing van technieken.


Dit was tijdens het opstellen van een enquête tijdens io sw, deze enquête ging over vakanties. Hoeveel weken, of ze naar het buitenland op vakantie gaan en wat voor soort vakanties mijn verkoos.


Het opstellen was voor mij niet zo een fluitje van een cent, bij het opstellen van de vragen moet je er op letten wat voor vragen je gebruikt en dat je geen 2 vragen met dezelfde inhoud stelt. En de soorten vragen kende ik niet zo goed dus was het moeilijk om op te letten dat je geen gesloten vragen opstelden.


Uiteindelijk waren mijn punten goed op dit stukje maar op het moment zelf dat we de vragen moesten opstellen was het moeilijker.

Waarin ben ik gegroeid...

Ik ben erg gegroeid in competentie 1: Binnen een welomschreven opdracht een sociaalwetenschappelijke of natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken. Tijdsmanagement en een planning opstellen.


Op het vlak van tijdsmanagement bij ik toch een beetje kunnen groeien. Andere jaren kon ik nogal eens nonchalant doen om de tijd, en zeggen dat het wel af zou geraken. maar dit jaar had ik het gevoel dat er meer verantwoordelijkheid op mijn schouders lag.

Met dorpsrestaurant moesten Bie en ik voor de menu's zorgen en we hadden een heel erg creatief idee waar wel erg veel tijd in stak dus na er een paar lessen aan gewerkt te hebben kregen we toch in de gaten dat we nog veel werk hadden en hebben we een tandje bijgestoken.

Door in grotere projecten mee te werken merk je wel dat treuzelen niet kan.


Een planning opstellen was voor mij meestal niet zo gemakkelijk, dit komt doordat ik daar vroeger ook veel problemen mee heb gehad. Ruimtelijk denken en tijd inschatten kon ik helemaal niet, dus is tijdsmanagement en een planning opstellen ook moeilijk. Maar dit jaar is het toch goed gelukt.

Met dorpsrestaurant werd je meteen wakker geschud dat je voor 100 mensen moest koken en ervoor moest zorgen dat alles van een leien dakje zou verlopen. Ik heb dus ook niets aan het feit overgelaten en alles goed op een rijtje gezet zodat ik niet ineens nog voor verrassingen zou komen te staan. Ik heb bijvoorbeeld thuis ook nog wat ideeën opgedaan en nog wat afgewerkt zodat alles klaar zou zijn als we het nodig hadden.


Mijn keuze van de stage...

Ik heb voor mijn stage 2 keer de middenschool Heilig Hart opgegeven.


Als 1ste keuzen heb ik natuurwetenschappen of biologie opgegeven. Ik heb deze keuze gemaakt omdat ik later les wil gaan geven in de 1ste of 2de graad en specifiek ook het vak biologie of natuurwetenschappen. In ieder geval een wetenschapsvak.


Als 2de keuze had ik TW, Technische Wetenschappen, gekozen. Dit is een toepassing op Biologie of natuurwetenschappen. Ik heb dit niet als 1ste keuze opgegeven omdat ik de toepassing minder interessant vind dan de lessen zelf.


Ik heb 2 keer een wetenschapvak gekozen omdat ik er bijna zeker van ben dat ik wil gaan verder studeren in een wetenschapvak. Daarom dat ik met stage wil kijken hoe het in elkaar zit, welke theorie er wordt gegeven, wat het vak precies inhoud enzovoort.


Uiteindelijk mag ik mijn stage op Biotechnicum gaan doen, mevrouw Van De Poel vindt dat ik daar een groter beeld kan krijgen over natuurwetenschappen en biologie.


Dit lijkt mij ook een betere plaats om mijn stage te doen, ik ben dan ook blij dat ik mijn keuze mag doen.