חיים נחמן ביאליק

זוהר לוי,כוכב ראובני,ספיר בראון ורומי פרץ.

התמונה המרכזית המופיעה בשיר "הכניסיני תחת כנפך"

היא תמונה מטאפורית, נרמזת, לא נאמרת בפשטות , אנחנו הקוראים משלימים את פערי המידע שיש בדמיון שלנו על הציור המטאפורי. התמונה המטאפורית שהננו מדמיינות היא תמונה שבה יושבת האשה כציפור בקינה, כאשר כנפיה מגנות על גוזלה היקר לה , שנמצא בחיקה. המטאפורה מספקת את חוסר האונים, התלות, ההזדקקות לחום וחסות אמהית, רצון לאהבה של אמא בלי חשבון, אהבה ללא תלות. החסות שמבקש היא מעין מקלט שאליו מגיעים בזמן של משבר והוא מקווה שמקלט זה יעניק לו בטחון ותקווה . הוא מרגיש מיואש ואבוד ולכן הוא רוצה להיות בתוך חיק אדם שירגיש שלשם הוא שייך .

המשך לתמונה המרכזית


  • " קן תפילותיי הנידחות " שורה זו נותנת לנו מידע על הייאוש של הדובר. הוא מיצה מעבר לתפילות ולבקשות. "והיי לי אם ואחות" הוא מבקש ממנה להיות אם ואחות , לא אהובה . "ויהי חיקך מקלט ראשי" הדובר רוצה להניח ראשו בחיק אהובתו כקן תפילותיו הנידחות .
  • "נפשי נשרפה בלהבה" התמונה מתקשרת לנושא אהבה מכיוון שנפשו נשרפת באש עצמה, כי לא ידעה אהבה. הדובר מתאר תשוקה ורצון עז לאהבה, הוא מרגיש שפספס אותה , ולא ידע מה זו אהבה אמיתית. נפשו נשרפה באש שלה, אותה אש שהוא משלה לתשוקה לחוות ולקבל אהבה.

מידע על ביאליק המתקשר לשיר

ביאליק, בן הישיבה שעזב את עולם הדת, מעולמו הישן, עולם של תפילה, של אלוהים, לא נותר דבר, לא נותרה תקווה. ולכן, הוא זקוק לתמיכה של אהובתו, לחום להגנה שיש לה להעניק לו .

"ואם ישאל המלאך"

השיר "ואם ישאל המלאך" בחרתי בשיר זה מכיוון שגם שם הדובר לא זכה לאהבה אמיתית , "נפשו מתרפקת על שער האהבה, ומתפללת על האהבה..", נפשו נשרפה באש שהוא משלה לתשוקה לחוות אהבה.