מחזוריות בסיפור יפתח הגלעדי

ספר שופטים פרקים יא'-יב'

מבוא

יפתח הגלעדי, גיבור חיל בן אישה זונה ובן לגלעד.

יפתח הגלעדי משבט מנשה היה השופט השמיני של בני ישראל בתקופת השופטים ושפט את בני ישראל כשש שנים.

יפתח שפט אחרי יאיר הגלעדי, ואחריו שפט אבצן מבית לחם. בספרו קדמוניות היהודים מציין יוסף בן מתיתיהו כי יפתח שלט שש שנים ונקב בעיר מצפה.

אמו של יפתח הגלעדי נפטרה, ואביו התחתן עם אישה אחרת.

מבנה המחזוריות

חטא

עונש

זעקה

ישועה

שקט

חטא

לפני ניצחונו של יפתח, נדר יפתח נדר לקב"ה ובו התחייב כי אם ינצח, יעלה לעולה את היוצא לקראתו למען הקב"ה.

ציטוט: "וידר יפתח נדר לקב"ה ויאמרו: אם נתון תתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה לקב"ה והעליתיהו עולה."

עונש

לאחר שניצח במלחמה יפתח הגלעדי אמר שהראשון שיוצא מהבית יקריב אותו לעולה ושלצערו הייתה זו ביתו היחידה, שיצאה לקראת בשירים ובמחולות, והקריב אותה לעולה.

ציטוט: "ויבא יפתח המצפה, אל ביתו, והנה בתו יצאת לקראתו בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. ויהי כראותו אותה, ויקרע את בגדיו, ויאמר: אהה, בתי, הכרע הכרעתני, ואת היית בעכרי. ואנכי פציתי פי אל ה', ולא אוכל לשוב."

זעקה

לאחר שבני ישראל נענשו הם זועקים (מבקשים עזרה) אל הקב"ה ומבקשים ישועה (כלומר, אדם שיושיעם). לבסוף, לאחר שבני ישראל זועקים אל הקב"ה, הקב"ה שולח לבני ישראל ישועה, את יפתח הגלעדי.

ישועה

הקב"ה שולח את יפתח הגלעדי לבני ישראל, ויפתח הגלעדי מושיע את בני ישראל.

תקופת השקט

בתקופת השופטים היה שקט למשך 6 שנים, לאחר מכן ישראל חזרו על מעשיהם, וחוזרים לחטוא ולעבוד אלילים של הגויים.

לאחר מכן בא השופט הבא: אבצן, וכך חוזרת המחזוריות.

יפתח הגלעדי