מסעות הצלב

מגישים בן שדה וטל שליט

הסיבה למסעות הצלב

בעקבות קריאה של האפיפיור יצאו הצלבנים למסעות הצלב במטרה לשחרר את קבר ישו הקדוש מהכובשים המוסלמים.

דרכם של הצלבנים לירושלים

הנוצרים יצאו מצפון מערב לכיוון ישראל שנמצאת במזרח ובדרך שדדו טירות ואחוזות כדי לממן את מסעותיהם, ובישראל כבשו את המקומות החשובים והקדושים לנוצרים.

The Crusades: Victory and Defeat | BBC History Documentary HD

תוצאות...

הצלחה במסע הצלב הראשון
הסוף...