הטרור הקומוניסטי

כיצד הטרור עיצב את אורח החיים של העם?

מלחמת האזרחים

Tuesday, Jan. 1st 1918 at 9pm to Saturday, Jan. 1st 1921 at 11pm

רוסיה

מתנגדיה של המהפכה מבית ומחוץ היו רבים. המדינה נסחפה למלחמת אזרחים שנמשכה שלוש שנים ותבעה קורבנות רבים ( 1918 - 1921). במלחמת האזרחים לחמו תומכי המשטר הישן בבולשביקים. הם חששו מן המשטר החדש והבלתי מוּכָּר שנטל את המפעלים והאחוזות החקלאיות שהיו בבעלותם וקראו להחזיר את שלטון הצאר.

אל מתנגדי המהפכה מִבַּיִת חברו בעלות בריתה של רוסיה במלחמת העולם הראשונה. גם הן חששו מן המשטר החדש שקם ברוסיה ומשאיפתו להפיץ את המהפכה אל מחוץ לרוסיה. נוסף על כך התעוררה בקרב בעלות הברית מורַת רוח קשה על פרישתה של רוסיה מן המלחמה. בשל כך התערבו יפן, צרפת ובריטניה במלחמת האזרחים ברוסיה ולחמו לצד מתנגדי הבולשביקים.

טרוצקי החל לארגן מחדש את הצבא הרוסי שזה עתה נחלץ ממלחמת עולם קשה וממושכת והכריז על גיוס חובה ל"צבא האדום" – שנרתם להגנת המהפכה. המתנגדים למהפכה החלו לארגן צבא משלהם וכינו אותו "הצבא הלבן". גדודי "הצבא האדום" הביסו את "הצבא הלבן", אויביהם מבית, וגם את אויביהם מחוץ – הצבאות הזרים שפלשו לרוסיה. בעת מלחמת האזרחים הבולשביקים הוציאו להורג ללא משפט את הצאר, ניקולאי השני, ואת בני משפחתו.

STALIN : THE GREAT TERROR