עשרת הדברות

שם: ארז בן משה כיתה: ח'2

שיעור ראשון - ענן מילים

Big image

שיעור שני - משה בראי האומנות

שיעור שלישי - עשרת הדברות (לינואיט)

שיעור רביעי - מבט ממוקד על דיבר