Mengsels

Homogeen of heterogeen? Dat is de vraag!

Het verschil tussen homogene en heterogene mengsels:

Bij een homogeen mengsel kun je de bestanddelen niet onderscheiden met het blote oog. Bij een heterogeen mengsel kun je de bestanddelen onderscheiden met het blote oog.
Mengsels homogeen en heterogeen

Soorten homogene mengsels

  • Legering (vast+vast)
  • Oplossing (vast+vloeibaar, vloeibaar+vloeibaar of vloeibaar+gas)
  • Gasmengsel (gas+gas)

Soorten heterogene mengsels

  • Grof mengsel (vast+vast)
  • Suspensie (vast+vloeibaar)
  • Rook (vast+gas)
  • Emulsie (vloeibaar+vloeibaar)
  • Nevel (vloeibaar+gas)

Nog vragen?

Stuur een mail naar je leerkracht