Meervoudsvormen

uitleg meervoudsvormen

regelmatige/onregelmatige meervoudsvormen

Meervoudsvormen zijn:
Woorden die bestemd zijn om van enkelvoud meervoud te maken.

We schrijven de regelmatige meervoudsvorm van een zelfstandig naamwoord zoals we hem uitspreken: met de uitgang (doorgaans -en, -n, -s) aan het woord vast. Daarbij passen we de spellingregels voor open of gesloten lettergrepen toe.


hand - handen

boom - bomen

Het meervoud is onregelmatig, doordat de klinker in de laatste lettergreep verandert.


De korte klinker verandert in een lange klinker

Korte klinkers moeten kort blijven en lange klinkers moeten lang blijven. De meeste onregelmatige meervoudsvormen hebben korte klinkers die in lange klinkers veranderen, doordat we geen correctie toepassen om de klinkerlengte te behouden

Het bad - De baden
Het bedrag - De bedragen


Er zijn een paar zelfstandig naamwoorden die -eren krijgen in het meervoud (in plaats van -en):


het kind de kinderen

het kalf de kalveren

meervoudsuitgangen

Meervoudsuitgangen tussenklank

Het meervoud van een zelfstandige naamwoord vorm je door er de meervoudsuitgangen -s, 's, -en of -n achter te schrijven.

De -s schrijf je er aan vast als dat geen probleem voor de uitspraak oplevert: sektes, tantes, printers, log? en bureaus.
Als je een fout bij de uitspraak kunt maken schrijf je 's : auto's, piano's, alinea's, baby's, jury's en ski's.

woorden op -ik
Je schrijft 2 k's als de klemtoon op ik valt: snikken, blikken, likken en tikken.
Je schrijft 1 k als de klemtoon niet op ik valt: monniken, viezeriken en leeuweriken

woorden op -ie of -ee
Je schrijft ? ën erbij als de klemtoon op de ie of ee valt: fee?, genie? en ree?.
Je schrijft n en een trema erbij als de klemtoon er niet op valt: bacteri?, pori? en oli?.

woorden op -f of -s
De f wordt meestal een v en de s vaak een z : kloven, staven, laarzen en kluizen.
Maar: fotografen, parafen en kaarsen!

Let op:
Sommige woorden hebben (ook) een Latijns meervoud: politici, medici, mediums/media, museum/musea.

Meervoudsvormen
Spellingregels deel 2: Meervouden