הזכות לפרטיות

מגישות: רומי יפה ויובל יחזקאל.

עבודה באזרחות פעילה- זכויות האדם

אנחנו בחרנו בכתבה הקשורה לפגיעה בזכות לפרטיות.

קישור לכתבה- הכתבה ב"מאקו"- חיילים מיחידת שלדג צילמו חיילות במקלחת והפיצו בבסיס:

http://www.mako.co.il/pzm-soldiers/Article-dc2a73f8b2d2f31006.htm

הפגיעה שעולה מתוך הכתבה היא הפגיעה בזכות לפרטיות- במקרה זה הפיצו תמונות פרטיות של חיילות ללא רשותן. הפגיעה באה לידי ביטוי בכך שהזכות לפרטיות מאפשרת לאדם את המרחב הפרטי שלו. ישנם תחומים בחיי אדם שאינם אמורים להיות ברשות הרבים ללא הסכמתו המפורשת. הפרטיות מאפשרת לאדם לחיות את חייו ללא חשיפה, התערבות או חדירה לחייו, ולשלוט על מידת החשיפה של חייו בהתאם לרצונו.

דעתנו לגבי מקרה זה שלא היינו רוצות שיצלמו אותנו המקלחת בדיוק כמו שכל בן אדם אחר לא היה רוצה שיצלמו אותו במקלחת, אנחנו חושבות שפגיעה זו היא פגיעה מאוד חמורה ולדעתנו צריך להעניש בחומרה רבה את מי שפגע בזכות לפרטיות ושצריך למחוק את התמונות לגמרי מכל המקומות בהן התמונות נמצאות כדי שזה לא יתפשט לעוד אנשים ולעוד פלאפונים.
בנוסף, כל בן אדם צריך לחשוב טוב לפני שהוא מבצע מעשה מסוים, לדעתנו, החיילים לא חשבו לפני שהם ביצעו את המעשה ולא חשבו שזה יגיע למצב כזה חמור.