חנוכה

מציג איתן זכריה

סרט פתיחת העלון

ריגול שליחות חשאית בדמשק, לימוד על חנוכה