Sut i bostio yn GYFRIFOL!!

Canllawiau postio ar eich blog chi.

  1. Byddwch yn cyfieirio at ddisgyblion drwy eu henw cyntaf yn unig (neu defnyddio llythyren cyntaf eu cyfenw os oes angen)
  2. Ni ddylech cynnwys unrhyw manylion personol yn eich flog, h.y enw llawn, cyfeiriad, rhif ffon, enw rhieni, cyfeiriadau e-bost, manylion banc ac ati.
  3. Ni fyddwch yn rhannu manylion am eich arferion bob dydd (sy'n cynnwys amserau a lleoliadau)
  4. Byddwch yn ysgrifennu am bobl eraill yn ein blogiau gyda'u caniatad ysgrifenedig nhw yn unig.
  5. Byddwch yn GWRTAIS ac yn BOSITIF bob amser.
  6. Postiwch eich blogiau mewn BRAWDDEGAU LLAWN a CHYWIR bob amser.
  7. Ni chaniateir llen-lladrata
  8. Gwnewch yn siwr eich bod yn defnyddio delweddau a synau sydd yn rhydd o hawlfraint.