Taikome išmaniąsias 3.0 IKT

Socialinių medijų taikymas mokyklų bibliotekų darbe

Mokymai mokyklų bibliotekininkams birželio 10-12 dienomis ir birželio 17-25 dienomis

Įvairių socialinių medijų ir jų įrankių panaudojimas mokyklų bibliotekose. Naujų aptarnavimo būdų įdiegimas sukiūrant patrauklią ir modernią biblioteką
Socialinės medijos, jų galimybės.
Socialinių medijų ir jų įrankių panaudojimas bibliotekų aptarnavime.
Praktiniai užsiėmimai, kuriant naujas bibliotekų paslaugas, naudojant socialines medijas.
Big image