שנה טובה

שיר ברכה מלמטה

שנה טובה - גרסת התפוח
תקוף תעשה צ'יקלופים
תקוף תעשה ביגועים- גרסת מלך האריות
עם ישראל לא מתעסקים :: שיר תגובה לחמאס | تفعل ذلك الهجمات العبرية