Rotkreupel

Rotkreupel is een besmettelijke tussenklauwhuidaandoening die gepaard gaat met de ondermijning van het klauwhoorn. De veroorzaker van deze aandoening is Dichelobacter nodosus. Als rotkreupel aanwezig is in een kudde schapen is één van de eerste symptomen kreupelheid van meerdere dieren in de koppel. De mate waarin de dieren kreupel lopen kan enorm variëren en hangt af van de omstandigheden. Om de aandoening te behandelen kunnen de klauwtjes besneden worden, kan op de klauwtjes antibioticum aangebracht worden en kunnen voetbaden met Perfect zinksulfaat met klauwfix ingezet worden. Belangrijke factoren om deze aandoening te voorkomen zijn: regelmatig bekappen, nieuwe dieren twee weken apart houden en goede voeding.

Veroorzakers

De 2 hoofdzakelijke bacteriën zijn Dichelobacter nodosus en Fusobacterium necrophorum, die elkaar versterken en door de klauwhoorn heen dringen.

1. Fusobacterium necrophorum is altijd aanwezig in de omgeving van het schaap. Hij komt in de darmen voor en dus ook in de mest, en zorgt voor de verweking van de klauwhuid. Door die verweking kan de D. nodosus de huid binnendringen.

2. Dichelobacter nodosus wordt binnengebracht via aankoop van nieuwe dieren of via laarzen of autobanden, dus de bacterie komt van buiten het bedrijf. D. nodosus kan zich alleen vermenigvuldigen onder anaërobe omstandigheden, daarom vormen losliggend hoorn en spleetjes in de klauw een goede voedingsbodem voor bacteriën. De bacterie kan maximaal 14 dagen buiten het schaap overleven. Indien er in een weiland 14 dagen geen schapen hebben gelopen is deze dus vrij van de rotkreupelbacterie.

Hoefjes kappen

Vragen

1. Wat is rotkreupel?


2. Wat is een symptoom waar je op moet letten?


3. Hoe moet je een schaap bekappen


4. Welke twee bacteriën veroorzaken het?


5. Hoe behandel je rotkreupel?