IDADE MEDIA

Hecho por Uxía Castro Pereira

Inicio da Idade Media

.No seculo 3 o imperio romano entrou en crise.

.No ano 476 o emperador romano foi derrotado polos pobos xermanicos e desapareceu nese momento.

.Os pobos xermanicos fundaron reinos nas antigas provincias romanas de europa.

.O cristianismo comverteuse na relixion dos novos reinos.

Feudalismo en europa

tras a caida do imperio romano o comercio entrou en crise os habitantes das cidades foron ao campo .

. era a maxima autoridade en cada reino.

.Os nobres vivian nos seus feudos.

.A igrexa era tamen propietaria de terras que se organizaban ao redor do mosteiro .

.Os campesiños traballaban as terras dos nobres e da igrexa a cambio de proteccion.

O rexurdir urbano medieval

apartir do seculo 11 recuperouse a vida comercial en europa

.Centros artesanais: Estaban agrupados en gremios que agrupaban traballadores.

.Centros culturais e relixiosos:Se construiron universidades como la de Bolonia e tamen igrexas e catedrais do estilo gotico e romanico

IDADE MEDIA EN EUROPA

As invasions xermánicas e o reino visigodo

-comenzou no seculo 5 a C

.foron invadidos por :suevos,vandalos e os alanos que se repartiron en Hispania e despois chegaron os visigodos.

.cando caiu o imperio romano asumiron o poder os visigodos e fundaron un reino con capital en toledo.

AL ANDALUS

Os arabes practicaban una relixion o islam que xurdia en arabia.

cando conquistaron o territorio chamaronlo al andalus

.A vida urbana : Cordova ,Granada e Sevilla eran grandes centros de comercio.

.A agricultura : Introducironse novas tecnicas de regadio o cultivo o arroz o azafrán ou o algodon.

OS REINOS CRISTIANS

O rei :era a maxima autoridade politica e militar.

os nobres :debian prestarlle a o rei nas batallas.

a igrexa : posuia numerosas terras.

os campesiños : adoitaban traballar nas terras dos nobres e da igrexa

os reis catolicos chamabanse Isabel 1 de Castela e Fernando 2 de Aragon .