Fréttabréf Naustaskóla

9.tbl. 10.árg. 1. nóv 2018

Kæra skólasamfélag

Októbermánuður var viðburðarríkur eins og oft vill verða í skólastarfinu. Í síðustu viku voru með okkur tvær konur á vegum menntamálastofnunarinnar að gera úttekt á kennsluháttum, líðan nemenda og annari starfsemi innan skólans. Einnig voru foreldrar, starfsmenn og nemendur boðaðir í rýnihópa. Við bíðum nú eftir skýrslu frá þeim en hún mun verða væntanlega í byrjun næsta árs. Niðurstöður skýrslunnar munum við nýta til að bæta skólastarfið en skýrslan verður birt á heimasíðu skólans þegar hún er tilbúin.

Við erum sérstaklega stolt af árangri nemenda í Naustaskóla í lesfiminni eins og sjá má á mynd hér í fréttabréfinu eru nemendur að standa sig vel á landsvísu. Árangurinn þökkum við m.a. góðri samvinnu heimilis og skóla, markvissri og fjölbreyttri vinnu með læsi innan skólans. Ég fer í veikindaleyfi í 4 -6 vikur frá 1. nóvember – ég þarf að fara í mjaðmaliðskipti og mun vonandi snúa til baka í desember óhölt og hress. Í fjarveru minni mun Aðalheiður Skúladóttir vera staðgengill skólastjóra og stýra skólanum ásamt Heimi Árnasyni deildarstjóra. Framundun eru viðburðir í skólastarfinu eins og kosning til nemendaráðs, nemendadagurinn og dagur íslenskrar tungu 16. nóvember – og svo auðvitað aðventan með tilheyrandi skemmtun og uppákomum.

Bestu kveðjur Bryndís skólastjóri

Fuglagjöf

Við fengum glæsilega gjöf frá Stefáni Baldurssyni afa Friðriku Vöku (7.b), Baldri Ásgeirs (10.b) og Aldísi Ásgeirs (3.b). Þetta voru þrír glæsilegir uppstoppaðir fuglar sem krakkarnir geta kíkt á hér í skólanum. Krakkarnir komu hér mjög stolt og afhendu okkur þessa glæsilegu gjöf.

Öryggi í umferðinni

Kæru foreldrar og forráðamenn, nú þegar það er farið að dimma er MJÖG mikilvægt að börnin og reyndar við öll notum endurskinsmerki eða endurskinsvesti þegar við erum í umferðinni. Í myrkri sjást gangandi og hjólandi vegfarendur illa þrátt fyrir götulýsingu. Útsýni ökumanna er allt annað en þeirra sem eru gangandi eða hjólandi. Gangandi eða hjólandi vegfarendur ættu því ætíð að nota viðeigandi öryggisbúnað s.s. endurskin, ljósabúnað og hjálm. Við beinum því til ykkar að yfirfara hjólabúnað og yfirhafnir barnanna og ganga úr skugga um að endurskinsmerki séu á yfirhöfnum og glitaugum og ljós á reiðhjólum. Verum vel upplýst og örugg í umferðinni! Hér má sjá gott myndband um endurskinsmerkjatilraun

https://www.youtube.com/watch?v=tIq7VBCoMsw

Naustaskóli dreginn út:)

Naustaskóli var einn þriggja skóla sem dreginn var út af þátttökuskólum í Ólympíuhlaupi ÍSÍ, en 66 skólar voru í pottinum að þessu sinni sem er met. Skólinn á nú inneign í Altis og getur keypt vörur fyrir íþróttahúsið eða skólalóðina að upphæð 100.000 krónur.

Íþróttakennarar voru í skýjunum með þessi verðlaun og munu kaupa flotta hluti fyrir þessa inneign.

Rithöfundar í heimsókn

Þann 20.nóvember mun Gunnar Helgason lesa fyrir nemendur í 2.-7.bekk klukkan 8:20 og tveim dögum seinna mun Ævar Vísindamaður lesa fyrir sömu nemendur klukkan 12:20.

Á döfinni í nóvember

5.nóv - Afmæli Naustaskóla

8.nóv - Dagur eineltis

16.nóv - Dagur íslenskrar tungu

19.-21.nóv - Söngvaflóð (sjá nánar í frétt fyrir neðan)

20.nóv - Gunnar Helgason upplestur

22.nóv - Ævar vísindamaður upplestur

23.nóv - Nemendadagurinn - frjálst nesti (ekki gos og nammi)

30.nóv - Skreytingardagur

Söngvaflóð í nóvember

Nemendur í Naustakóla munu fara í Hof og syngja nokkur frábær lög!


Mánudagurinn 19. Nóv

Kl. 9:30-10:10 1. bekkur

Kl. 10:40-11:20 2. Bekkur

Þriðjudagur 20. Nóv

Kl. 9:30-10:10 3. Bekkur

Kl. 10:40-11:20 4. Bekkur

Miðvikudagur 21. Nóv

Kl. 9:30-10:10 5. og 6. Bekkur

Kl. 10:40-11:20 7. Og 8. Bekkur

Lesfimi íslenskra skólabarna eykstLesfimi íslenskra skólabarna jókst marktækt milli ára, samkvæmt lesfimiprófi Menntamálastofnunar sem lagt var fyrir nemendur í öllum bekkjum grunnskóla í september sl. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að aðgerðir til að auka lestrarfærni og áhuga barna skili árangri.

Haustið 2015 gerðu mennta- og menningarmálaráðuneytið og sveitarfélög í landinu með sér svokallaðan Þjóðarsáttmála um læsi. Markmið sáttmálans var að tryggja að öll börn gætu við lok grunnskóla lesið sér til gagns enda þykir sannreynt að lífsgæði og læsi haldist í hendur. Með skipulögðu mati á lesfimi barna á grunnskólaaldri má fylgjast með stöðu og framförum hvers barns, og grípa inn í þar sem þurfa þykir til að styrkja námsstöðu barnsins.

Skólaárið 2018-´19 er þriðja skólaárið sem lesfimipróf eru lögð fyrir en það er gert þrisvar á hverju skólaári – í september, janúar og maí – til að fylgjast með námsframvindu hvers nemanda. Fyrsta skólaárið var þátttaka lítil en hún hefur aukist mikið milli ára og fyrir vikið er samanburður orðinn framkvæmanlegur.

Samkvæmt niðurstöðum prófanna sem lögð voru fyrir í síðasta mánuði er breytingin mest hjá nemendum í 8. bekk, sem að meðaltali lásu þremur orðum meira á mínútu en haustið 2017. Nemendur í 2., 3., 5., 6., 7. og 10. bekk lásu einu til tveimur orðum meira að meðaltali en fyrir ári en nemendur í 1., 4. og 9. bekk lásu jafnmörg orð að meðaltali og haustið 2017. Í öllum tilvikum var árangurinn því jafn góður eða betri en í sömu bekkjum í fyrra.

Lesfimiprófin mæla lestrarnákvæmni og lestrarhraða barna en hvorki lesskilning, orðaforða né ritun. Menntamálastofnun vill árétta, að við heildarmat á læsi og lestrarfærni barna þarf að horfa til allra framangreindra þátta. Stofnunin vinnur nú að gerð lesskilnings-, orðaforða-, ritunar- og stafsetningarprófa sem kennarar geta nýtt í sínu starfi, kjósi þeir svo.

Niðurstöður lesfimiprófanna eru aðgengilegar fyrir kennara og skólastjórnendur í Skólagátt, rafrænu mælaborði Menntamálastofnunar, þar sem kennari getur fylgst með námsframvindu sinna nemenda á einfaldan og myndrænan hátt.

Arnór Guðmundsson, forstjóri Menntamálastofnunar:
„Þessar niðurstöður eru afar ánægjulegar. Þær benda til að með samstarfi allra lykilaðila – yfirvalda, skólastjórnenda, kennara og foreldra – náist góður árangur, þótt enn eigi eftir að koma í ljós hvort tekist hafi að snúa við þróun undanfarinna ára. Þessar jákvæðu niðurstöður eru í takt við okkar væntingar, enda skynjum við aukinn metnað og kraft hjá skólum, kennurum, foreldrum og fleirum gagnvart læsi. Þá virðist mér sumarlestur barna hafa verið meiri á liðnu sumri en oftast áður. Starfsfólk bókasafna talaði t.d. um að aðsókn barna á bókasöfn hefði aukist í sumar, þúsund börn tóku þátt í söguboltanum og margir nýttu sumarlæsisdagatalið sem Menntamálastofnun útbjó sl. vor. Það eru gömul sannindi og ný, að aukinn lestur heima fyrir skilar sér nær undantekningalaust í auknum árangri nemenda.“

Góð niðurstaða úr lesfimiprófum er til marks um markvissa vinnu skóla, kennara, foreldra og ekki síst nemendanna sjálfra. Sú jákvæðni og samhugur sem einkennt hefur lestrarkennslu í skólum landsins er mikilvægt skref á þeirri löngu vegferð, að auka lestraráhuga og læsi til lengri tíma.

Lesfimi í Naustaskóla

Hér eru niðurstöður lesfimiprófa í septembermánuði í Naustaskóla. Bláa strikið sýnir niðurstöður Naustaskóla og rauða strikið sýnir heildarniðurstöður landsins. Eins og þið sjáið þá erum við að koma vel út í heildina í þeim samanburði. Enda hefur mikil og góð vinna verið lögð í að efla læsi innan skólans. Þar hefur skipt miklu máli samvinna heimilis og skóla.

Minnum á mentor appið!

Nýtt app fyrir nemendur og aðstandendur

Nú kynnum við nýtt app fyrir nemendur og aðstandendur sem gefur þeim kost á að fá allar nýjar skráningar frá skólanum beint í símann sinn. Tilkynning kemur þegar skránig hefur farið fram og hægt er að smella á hana til að skoða hana frekar í Mentor.

Auðveldara aðgengi að nýjum upplýsingum fyrir nemendur og aðstandendur
Þetta er app sem margir hafa beðið eftir en með því geta bæði nemendur og foreldrar fengið upplýsingar um leið og ákveðnar skráningar hafa farið fram hjá skólanum. Þá er einnig hægt að velja að fá yfirlit yfir allar skráningar dagsins í lok hvers dags. Til að skoða skráninguna frekar þarf aðeins að smella á hana og þá er viðkomandi kominn inn á sitt svæði í Mentor.

Þetta er leiðin sem nemendur og aðstandendur þurfa að fara til að setja upp appið
1. Verið með notandanafn og lykilorð við höndina
2. Skráið ykkur inn á Mentor
3. Fylgið leiðbeiningum á skjá

Halloween þema og böll

Nemendur í Naustaskóla hafa verið mjög dugleg að skreyta skólann í alls kyns halloween þemu í þessari viku. Þann 1.nóvember er síðan halloween dagur í skólanum sem endar með balli fyrir 1.-3.bekk 16:00-17:30 og síðan 18:00-19:30 fyrir 4.-7.bekk.
Big picture