יציאת ים סוף

מצריים מצויינים

ים סוף

קריעת ים סוף.