אפליית נשים

כתב יואב רוט

גם בנים רוצים שוויון זכויות לנשים

כולם רוצים להתלבש כמו שהם רוצים, ללכת ללמוד, לשרת בחיל קרבי ולהחזיק רכוש משל עצמם. אז למה לנשים אסור?!?!?!?!