Columbia Heights Public Schools

How to Translate this Newsletter

Did You Know?

You can translate this newsletter, change the text size or view in high-contrast mode! Look for the Accessibility icon and click to view all your options!


¿Sabías?
¡Puede traducir este boletín, cambiar el tamaño del texto o verlo en modo de alto contraste! Busque el icono de Accesibilidad y haga clic para ver todas sus opciones.


Ma ogtahay?

Waad turjumi kartaa joornaalkan, waad beddeli kartaa cabbirka qoraalka ama aragtida qaab aad u kala fog! Raadi astaanta Helitaanka oo dhagsii si aad u eegto dhammaan xulashooyinkaaga!