(WACANA ASPIRASI SIC 2013)

SIAPA PENGGANTI AL-KHAWARIZMI

Akan Dikupas Oleh Prof Madya Dr Harlina Halizah Hj Siraj.

Tuesday, May 21st 2013 at 8:30-11pm

Dkp 4, Universiti Sains Islam Malaysia

Al- Khawarizmi merupakan seorang tokoh mashyur dalam bidang astronomi, matematik mahupun geografi. Beliau menjadi pelopor dan juga penyubur kepada perkembangan ilmu hingga ke hari ini. Namun, dimanakah dan siapakah penggatinya sekarang? Marilah kita menghidupkan kembali pasca kegemilangan cendiakiawan Islam melalui program inovasi Islami ini...

Prof Madya Dr Harlina Halizah Hj Siraj.

  • - Pengerusi Pembangunan Sosial IKRAM & Naib Ketua Wanita IKRAM
  • - Mantan Naib Presiden JIM (2009-2012)
  • - Pakar Perunding Obstetriks & Ginekologi Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM)
  • - Mantan Presiden MAMANEH