67

מה זה???

מה הם קווי 67?

קווי 67, הקו הירוק הוא קו שביתת הנשק של ישראל עם: סוריה, מצרים, ירדן ולבנון.

הקו נקבע בהסכמי הנשק בשנת 1949 לאחר מלחמת העצמאות ועד פריצת מלחמת ששת הימים

בשנת 1967. שמו ניתן לו מכיוון שצויר בעט ירוק על המפה שנעשו בה דיונים.

Big image

למה אי אפשר להחזיר את קווי 67

אולי להחזרת הקווים יש הרבה יתרונות כמו הסכמי שלום שגשוג כלכלי ופחות דרישה לחיילים אבל

יש גם חסרונות כמו:

1. זה יכול לגרום למשבר ביטחוני כגון מסתננים ועוד...

2.אם נוותר על חלק מירושלים תהיה מלחמת אזרחים נגד הדתיים.

3. אולי העולם יחשוב שאנחנו ותרנים וחלשים.

4. נצתרך לחזיר את הכותל המערבי שממש חשוב לנו.

והנה סרטון בהקשר