מחסור המים בישראל

מאת: יהלי, גיא, איתי.

מחסור מי התהום

הסיבות למחסור המים בישראל הם:

1. שאיבת יתר של מי תהום.

2. בניית מבנים על קרקעת מי התהום.

3. ישראל היא ארץ חמה מאוד.

4. תושבי ישראל משתמשים ביותר מידי מים.

5. בישראל יורדים מעת משקעים.

אקוויפרי המים בישראל