Startup Ramat Gan

יזמים ומנהלי סטארט-אפים וחברות הי-טק, בואו לשולחן העגול ה-2 עם חבר הנהלת העיר, עו"ד גלעד שריר.

כולכם מוזמנים למפגש הפורום ה-2. המפגש הבא יהיה ביום 3/8/2014 בשעה 19:00 באותו מקום - רחוב ביאליק 42 רמת גן. המפגש יהיה בהשתתפות נציגים בכירים מאגף החינוך וגלעד שריר, ממלא מקום ראש העיר בתחום החינוך

Startup Ramat Gan

Sunday, Aug. 3rd, 7pm

ככר אורדע, Ramat Gan, Israel

Ramat Gan

For more information, visit the event page on Facebook.