Mantelzorg

wat is dat nou eigenlijk?

Big image

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.


Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.


Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor, bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.

Wat zijn belangengroeperingen?

belangengroeperingen zijn groepen die opkomen voor een specifieke doelgroep. het heeft meestal een maatschappelijk doel en er zijn meestal donateurs of leden bij betrokken.

Wat wordt er bedoeld met maatschappelijke organisaties?

Met maatschappelijke organisaties worden organisaties bedoeld die enerzijds gewoon een bedrijf zijn, bijvoorbeeld een ziekenhuis, maar daarnaast ook een voor iedereen zichtbare maatschappelijke meerwaarde bieden, in dit geval het verzorgen van zieken. Het zijn dus niet zomaar bedrijven, maar bedrijven met een duidelijke, maatschappelijke rol en functie.

Effectief opkomen voor mantelzorgers

Big image

Leergang 'Effectief opkomen voor mantelzorgers' (Mezzo)Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, biedt de leergang ‘Effectief opkomen voor mantelzorgers' aan. Een scholing voor belangenbehartigers en Wmo-raadsleden die de ondersteuning van mantelzorg (prestatieveld 4) als aandachtsgebied hebben.

Belangenbehartigers en Wmo-raadsleden worden in tweeëneenhalve dag toegerust met informatie over het effectief opkomen voor de belangen van mantelzorgers (prestatieveld 4). Doel: werken aan een mantelzorgvriendelijke gemeente en regio. De scholing inspireert en motiveert, is concreet en gericht op de dagelijkse praktijk. Het gaat om kennis over mantelzorg in al haar facetten. Het ontwikkelen van vaardigheden om in de praktijk van alle dag de belangenbehartiging ter hand te nemen en resultaatgericht aan het werk te zijn.

Verandering voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers

Beleid van de overheid voor de informele zorg

De langdurige zorg wordt hervormd. Hierdoor kunnen mensen langer in hun eigen omgeving blijven wonen met ondersteuning. Centraal bij deze reorganisatie staat de grotere betrokkenheid van de samenleving. En een goede balans tussen informele en formele zorg. De overheid betrekt ook mantelzorgers en vrijwilligers. De overheid maakt beleid om:


  • de positie van mantelzorgers te versterken via de nieuwe Wmo en de vernieuwde AWBZ;
  • de taak van mantelzorger te verlichten en om overbelasting te voorkomen;
  • de informele en de professionele zorg beter met elkaar te verbinden en te laten samenwerken.


De geplande ingangsdatum van de wijzigingen is 1 januari 2015, nadat de wetsvoorstellen zijn aangenomen door de Eerste Kamer.

Mijn mening over mantelzorg

ik vind het heel goed dat de overheid zich bezig houd met mantelzorgers, ze denken om deze mensen en dat vind ik terecht, ze helpen andere mensen vrijwillig bij het dagelijks leven dus ik vind het zeker belangrijk. mensen kunnen nu ook in hun eigen omgeven blijven wonen ze hoeven niet meer snel naar een bejaardentehuis als ze een mantelzorger hebben.