TNTT Weekly

Week of April 27th, 2015

SAVE THE DATE!!! VEYM in the U.S.A schedules Eucharistic Adoration on Saturday June 6th, 2015

VEYM Eucharistic Adoration will take place on Saturday, June 6th of this year for adoring or honouring the Eucharistic Presence of Christ and for commemorating the institution of the Eucharistic Sacrament.


Ban Chấp Hành Trung Ương invites chapters all across the U.S.A to save the date and create a Holy Eucharistic Adoration event on Saturday June 6th, 2015 so that all members of VEYM unite in prayer and adoration of the Blessed Sacrament.


Preparation is important to make the experience of Eucharistic Adoration as personal and meaningful as possible. Suggested Eucharistic Adoration Programs will be provided in the following week.


Interesting blog about Adoration: http://blog.adw.org/2014/05/how-not-to-do-eucharistic-adoration/ It is good to read and think about.

Big image

Coming to you on June 7th, 2015 - The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ

Calling all members to send answers to the following 2 questions:


1) What do you see when you look at the Eucharist?
2) How can you help others believe in the real presence of Jesus in the Eucharist?


Please send answers (include name, Chapter/Region, and a picture in TNTT uniform) to htl.veym@gmail.com by May 20th, 2015 for a chance to be published on our next issue!

Big image

The Campaign continues...

Calling for your continuous contribution to the "One Brick for VEYM Campaign!" Your generous contribution will help strengthen our unity, operations, and turn our dreams into reality!


Invite your family and friends to support the VEYM! Visit www.fundraising.tntt.org for details or click Donate Now to go directly to our donation page!

... PHASE 2 - 2015

I. Tiệc Gây Quỹ - Fundraising Dinner

Song song với chiến dịch “Góp Một Viên Gạch” vẫn còn được tiếp tục. Bước sang năm Thứ Nhì 2015 là các buổi tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức tại các nơi như sau:


 1. Miền Tây: September 06, 2015 tại San Jose
 2. Miền Nam: September 20, 2015 tại Houston (pending approval)
 3. Miền Trung: October 24, 2015 tại Chicago
 4. Miền Tây Bắc: November 8, 2015 tại Seattle
 5. Miền Tây Nam: November 2015 tại Orange County
 6. Miền Đông Nam: December 2015 tại Atlanta
 7. Miền Trung Đông: in 2016


II. Thăm Viếng và Vận Động

Cha Tổng Tuyên Úy Nguyễn Thanh Bình sẽ thăm viếng các Miền và các Đoàn để vận động cũng như gặp gỡ các Mạnh Thường Quân qua sự giới thiệu của các Cha và các Huynh Trưởng tại mỗi địa phương. Cha Tổng sẽ trình bày các sinh hoạt của PT/TNTT, cụ thể nói lên lực lượng lớn mạnh của TNTT mà HĐGM Hoa Kỳ ngưỡng mộ. Trong quá trình gây quỹ, chúng ta liên kết với sức mạnh của cộng đồng công giáo tại Hoa Kỳ. Khi bảo trợ TNTT là hình thức đầu tư lâu dài của việc bảo trợ ơn gọi vì TNTT tạo nên nhiều ơn gọi cho Giáo Hội.


 • Cha Bình và Ban Vận Động sẽ viếng thăm các gia đình mạnh thường quân tại các giáo xứ xin đóng góp.
 • Thiết lập hệ thống bảo trợ TNTT cho hoạt động lâu dài.


Ước mong quý Cha và Huynh Trưởng khắp nơi hưởng ứng tích cực cũng như góp một tay để Phong Trào sớm có được một ngôi nhà bền vững và lâu dài.

Monstrance Design Project - the next step!

The Monstrance Design Team is finalizing their designs. They will submit their designs to Ban Thường Vụ Trung Ương and quý Cha for approval this weekend. Approved designs will be forwarded to all Miền for voting.


Thank you to those participated in the Monstrance Design Project!

Youth-Leader Trainers Training Camp & Servant Leader Training Camp - REGISTRATION CLOSED!

Important things to know:


1. Sa Mạc Sinai 23

 • Start: 2:00 pm on Tuesday, June 9th, 2015 to 12:00 pm, Sunday, June 14th, 2015
 • Book flights to BWI (Ban Đưa Đón to be announced)

2. Sa Mạc Tiberia 7
 • Starts at 2:00 pm on Wednesday, July 22nd, 2015 and ends at 2:00 pm, Sunday, July 26th, 2015
 • Book flights to SAN (Ban Đưa Đón to be announced)

Chia Buồn

Big image
Trong niềm tín thác và cậy trông, chúng ta cùng cầu nguyện và phó dâng linh hồn Trưởng Maria Uông Bích Phượng, Huấn Luyện Viên Sơ Cấp PT/TNTT/VN tại Hoa Kỳ đã được Chúa gọi về lúc 3:20 am thứ bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2015 tại St. Petersburg, Florida. Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương và sớm cho linh hồn Maria được về hưởng nhan thánh Chúa.


Thánh Lễ An Táng - HLV Maria Uông Bích Phượng

Thứ 7 ngày 2 tháng 5, 2015 lúc 9:30 am

9099 90th Ave North

Largo, FL 33777

Chúc Mừng

SA MẠC LỬA THIÊNG 43 & 44 and SAMARITANÔ 55

Chúc mừng Sa Mạc Lửa Thiêng 43 & 44 – HLHT Cấp 2 Ngành Nghĩa Sĩ & Hiệp Sĩ và Samaritanô 55 - Huấn Luyện Trợ Tá tại Prado Regional Park, CA thành công tốt đẹp trong cuối tuần qua. Cho dù sa mạc đúc kết, lửa ấm của tình yêu Giêsu luôn bập bùng cháy mãi trong mỗi người SMS. Cầu chúc các SMS luôn luôn giữ ngọc lửa tình yêu bừng cháy mãi mãi. Congrats!!!!
Big image

Đại Hội Về Đất Hứa VI - Save the date!

Coming to you on June 30th!!


 • Location: Lake Williamson Christian Center, Carlinville, IL 62626
 • Time: Jun 30, 2016 - Jul 3, 2016


Stay tuned for more details.

Request from the National Executive Committee

Please continue to disseminate TNTT Weekly to your members of all levels as well as encourage all members to read TNTT weekly news to be up-to-date with local, regional, and national activities.


Befriend with VEYM official Facebook now! Search PT Tntt VN HK!

Join TNTT google groups, subscribe to tnttinfo@googlegroups.com


Invite your members to subscribe to TNTT Weekly to receive weekly news! Follow "Ban Truyền Thông VEYM" by clicking on the link located on the bottom of the newsletter.

UPCOMING EVENTS

May 15th

Sa Mạc Rạng Đông 36 – HLHT Cấp 1 – Miami, FL

May 16th

16th Anniversary & Bổn mạng Miền Trung Đông, St. Helena Parish, PA

Jun 4th

Sa Mạc Damas 16 & Samaritanô 56 – HLHT Cấp 1 & Trợ Tá – Goshen, MA

June 6

The Feast of Corpus Christi - VEYM Eucharistic Adoration Day

Jun 9th

Sa Mạc Sinai XXIII – HLV Sơ Cấp – Washington DC: Thư Thông BáoFlyer

Jul 16th

Sa Mạc Xuất Hành 52 & 53 – HLHT Cấp I & II Hiệp Sĩ – King City, CA – Miền Tây

July 17th

Jul 22nd

Sa Mạc Tiberia VII – HLHT Cấp III Lãnh Đạo – Escondido, CA: Announcement and Flyer!

July 31st

Sa Mạc Xuất Hành 26 – HLHT Cấp 1 – Prado Regional Park, CA

Aug 13th

Sa Mạc Dấn Thân 16 & Tin Yêu 13 – HLHT Cấp 1 & Cấp 2 Ngành Ấu – Stockton, IL

Aug 27th

Sa Mạc Ánh Lửa 21 & Samaritano 57 – HLHT Cấp 1 & Trợ Tá – Triangle, VA

Sep 4th

Sa Mạc Lửa Hồng 21 & Bêlem 4 – HLHT Cấp 1 & Cấp 2 Ngành Ấu – Shelton, WA

Sep 4th

Sa Mạc Vươn Lên 33 – HLHT Cấp 2 Ngành Hiệp Sĩ – Kerens, TX

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTUTr. Phan Xuân Thịnh

UV Truyền Thông