יום המעשים הטובים בשחקים

24\3\15

התלמידים בבית הספר עושים מעשים טובים ביום המעשים הטובים