nask 2 hoofdstuk 4

verbranding Gerwin en Milan 3ta

paragraaf 4.1 verbrandings verschijnselen

Een brand is een ongewenste verbranding waarbij je vuur ziet.

verbrandingsverschijnselen zijn: licht - rook - gloeien - vonken - brandgeus -warmteontwikkeling


rook: bestaad uit gassen en uit kleine zwevende vaste deeltjes die niet gloeien.

roet: is een vettige substantie die vooral uit onverbrande koolstof bestaat.

as: ontstaat als bij een brand vaste stoffen overblijven.


een gele vlam zie je goed omdat er roet in zit de luchttoevoer van de brander is gesloten.

een blauwe vlam zie je niet goed omdat er in een blauwe vlam geen roet zit. de luchttoevoer is een beetje open.

een ruisende vlam met blauwe kern hoor je heel goed. je ziet de vlam minder goed. in een ruisende vlam zit geen roet. je krijgt te ruisende vlam als je de luchttoevoer helemaal open zet.

Big image

paragraaf 4.2 branden en blussen

Bij een brand spelen 3 factoren een rol: zuurstof - temperatuur - brandbare stof.


Een brand kun je bestrijden met blusmidddelen zoals: water - zand - koolstofdioxide - schuim - poeder - blusdeken. Je haalt met een blusmiddel een van de 3 factoren weg die zorgen voor een brand.

paragraaf 4.3 brandstoffen en verbrandingsproducten

bij een verbranding reageert de brandbare stof met zuurstof.
Bij een verbranding reageert de brandbare stof met zuurstof. als reactieproducten ontstaan oxiden, zo onstaat bij de verbranding van koolstof het gas koolstofdioxide. Koolstofdioxide is een koolstof een voorbeeld van een oxide.
Big image

4.4 aantonen van verbrandingsproducten

wit kopersulfaat wordt blauw als er water bij komt. wit kopersulfaat is een reagens voor water.


een reagens is een stof die je gebruikt om een bepaalde stof aan te tonen.


bij de verbranding van aardgas ontstaat verbrandingsgassen. die verbrandingsgassen leid je over wit kopersulfaat.


1. bedenk een onderzoeksvraag

2. bedenk een onderzoeksplan


3. voer het onderzoeksplan uit.

4. noteer het resultaat


5. beoordeel het resultaat

6. geef antwoord op de onderzoeksvraag

Big image

4.5 verbranding, milieu en gezondheid

In een verwarmingsketel word aardgas verbrand. Bij voldoende luchttoevoer komt er voldoende zuurstof bij het gas en verbrand het gas volledig. Er ontstaat dan koolstofdioxide en water, dit heet dus een volledige verbranding.


Bij onvoldoende luchttoevoer is de verbranding onvolledig. Er ontstaat dan ook roet en veel van het giftige gas koolstofmonooxide. Roet is koolstof.


Je herkent een onvolledige verbranding aan gele vlammen. De gele kleur word veroorzaakt door gloeiende roetdeeltjes.


Bij verbranding van aardolieproducten ontstaat ook zwaveldioxide. Om te voorkomen dat zwaveldioxide ontstaat, wordt aardolie ontzwaveld.


De verbranding van benzine in auto´s is nooit volledig. Er ontstaat altijd koolstofmonooxide en stikstofoxiden. Bovendien komen onverbrande koolwaterstoffen vrij. Om dit probleem op te lossen word de uitlaat van nieuwe auto´s van een katalysator voorzien.

Big image
Big image