ОДЗ 25 "Изворче" СО - Район "Банкя

ул. Петко Д. Петков" 15

Нашата детска градина

Единственото ОДЗ№ 25 "Изворче" е общинска собственост и функционира в две сгради:
в основна сграда на ул."Петко Д. Петков" № 15 и филиал на ул.''Восток-2'' №4.

ОСНОВНА СГРАДА НА УЛ."ПЕТКО Д.ПЕТКОВ"№15


Информация за родители

В подножието на Люлин планина, сред зеленина и слънце се намира Район Банкя - известен балнеолечебен и национален център за профилактика на сърдечни заболявания.
Единственото ОДЗ№ 25 "Изворче" е общинска собственост и функционира в две сгради:
в основна сграда на ул."Петко Д. Петков" № 15 и филиал на ул.''Восток-2'' №4.

ОСНОВНА СГРАДА НА УЛ."ПЕТКО Д.ПЕТКОВ"№15

През учебната 2013/2014 г. групите ще бъдат разпределени по възраст, както следва:

 • 2 първи групи - набор 2010 година
 • 2 втори групи - набор 2009 година
 • 2 подготвителни групи за петгодишни деца - набор 2008 година
 • 2 подготвителни групи за шестгодишни деца - набор 2007 година.

Детското заведение разполага с модерно обзаведени кабинети, зала за художествени дейности, физкултурен салон, плувен басейн. Групите са настанени в просторни помещения, отговарящи на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Усилията на целия колектив са насочени към осигуряване на необходимите условия за функциониране на ОДЗ №25 "Изворче" като среда за цялостно развитие на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности. Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на способностите и творческа изява на децата.

За децата се грижат висококвалифицирани учители, педагог, логопед, медицински сестри и помощно-обслужващ персонал.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

 • английски език,
 • народни танци
 • модерни танци
 • латино танци
 • плуване
 • художествена гимнастика
 • футбол
 • таекуон-до които се заплащат от родителите.

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за училище по
програми одобрени от МОМН.

Семейството и детската градина са партньори в гражданското образование на децата. Осъществява се реално взаимодействие и участие на
родителите във възпитателно- образователния процес.

Съвместно с настоятелство "Щастливо детство" се обсъждат и решават въпроси, свързани с цялостната дейност на детското заведение.
За възпитаване на общочовешки ценности, самоизява и проява на творчество ,съвместно с родителите организираме театрални постановки, празници,
развлечения , ски училище и летен отдих.
Родителите се запознават с резултатите от възпитателно- образователната ни работа чрез родителски кътове, ден на отворени врати, тематични дни и открита практика.

Очакваме Ви!