קביעת גבולותיה של מדינה

התיישבות

אנשים מתיישבים בשטח מסוים בהנחה שאין עליו בעלות. בשלב מאוחר יותר יהווה שטח

זה חלק ממדינה או מדינה בפני עצמה. גבולות המדינה יגבילו את השטח שבו התיישבו

המתיישבים.

כיבוש, שינוי גבולות לאחר מלחמה

גבולותיה של מדינה אחת יכולים להשתנות לאחר מלחמה ובה המדינה כובשת את המדינה השנייה או חלק ממנה. לאחר הכיבוש חלקת האדמה עוברת למדינה הכובשת מהמדינה הנכבשת, וכך גבולותיה של מדינה יכול להשתנות בכל מצב.

לדוגמה: בתחילת מלחמת העולם הראשונה גרמניה כבשה חלק ממדינת צרפת.

קניית קרקעות

מדינה אחת יכולה לקנות קרקעות ממדינה אחרת לפי סכום כסף מסוים.

הסכמה בין מדינות

שינויים בגודל המדינה על ידי הסכמה של שתי מדינות או יותר לתת או לקבל שטח ממדינות אחרות למען מטרות מסוימות.

מדינה חדשה

מדינה חדשה יכולה להיווצר על ידי התפרקות מדינה אחת למספר מדינות קטנות אחרות. כאשר קמה מדינה חדשה נקבעים גבולותיה.