Auto Shkolla Uno-1

Një herë në jetë, gjithë jetën me ju!

Auto Shkolla Uno-1

Auto Shkolla Uno-1 është auto shkolla e parë shqiptare në trojet tona, e themeluar që në vitin 1991.
Deri sot ka aftësuar mbi 10.000 kandidatë për shofer të kategorive të ndryshme, dhe vazhdon edhe më tej, kjo dëshmon për aftësitë dhe kapacitetet e vet kompanisë.
Auto Shkolla UNO-1
Auto Shkolla UNO-1
Auto Shkolla UNO-1
Big image
Big image