Technologische revolutie

Blauwdruk & feedback

Blauwdruk product & Feedback product


  • Een blauwdruk is een gemaakte directe foto kopie in witte lijnen op een blauwe achtergrond, waarbij de achtergrond blauw kleurt door het gebruik van cyanidezouten. Blauwdruk betekent in letterlijk "plan van uitvoering". Als je het in het dagelijks leven over blauwdrukken hebt dan bedoel je meestal de plannen van iets.


  • Feedback is een mening/reactie die we geven of ontvangen op iemands gedrag of houding. Maar daarnaast kan feedback ook gegeven worden op een product. Feedback kan zowel positief als negatief zijn.

Wat zijn de voor- en nadelen van blauwdruk?

  • Het voordeel van blauwdruk is dat je iets duidelijk zwart op wit hebt staan.


  • Het nadeel van een blauwdruk is dat het altijd een blauw/wit of (na omkleuring) grijs/wit afdruk oplevert.

Wat zijn de voor- en nadelen van feedback?

  • De voordelen van feedback is als iemand commentaar geeft of ontvangt op een product wat jij hebt geleverd kan het gaan verbeteren.


  • Het nadeel van feedback is dat het niet goed kan overkomen op de ontvanger.

Een voorbeeld van ons opleiding wat een blauwdruk product is en een feedback product?

  • Een blauwdruk product op school is bijvoorbeeld een boek waar maar één origineel van is


  • Een voorbeeld van een feedback product is bijvoorbeeld dat je een stageverslag maakt en daar vervolgens een feedback op krijgt waarna je het verslag weer gaat verbeteren