İnfoist Danışmanlık Hizmetleri

TSE Belgeleri, Kalite Belgeleri, Garanti Belgesi, Ce Belgesi

Kurumsal

Başta Türk Standartları Enstitüsü, Sanayi ve Gümrük Bakanlığı olmak üzere tüm Bakanlıklar ve Resmi kurumlar ile ilgili ticaret, ithalat, ihracat ve gereklilikler konusunda danışmanlık hizmeti veren firmamız yıllardır edinmiş olduğu bilgi, birikim ve tecrübe ile en doğru ve en kısa çözümü firmalarına sunmaktadır.

Ticaret hayatının getirdiği sorun ve gereklilikler çerçevesinde firmalarımıza doğru bilgi ve belge alımlarını mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirmek tek amacımızdır.

Hizmetlerimiz

TSE Belgeleri

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi HYB

Türk Standartları Enstitüsünün Hizmet Belgelendirme Müdürlüğünden alınır Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
İşletmenin ürettiği ya da ithalat ederek ya da üreticiden sağlayarak tüketiciye sunduğu hizmetlerin ilgili Türk Standartları çerçevesinde kabiliyetini ve yeterliliğini gösteren belgedir.


TSE Uygunluk Belgesi

İlgili Türk standardındaki ürünleri için İmalata Yeterlilik belgesine sahip olan firmaların ürünlerinin Türk Standartlarına uygunluğunu gösteren belgedir. Firma bu belge ile ürünlerinde TSE markasını kullanmaya hak kazanır.

Kalite Belgeleri

İşletmelerin ürün ve kurumsal kalite kimliğine, çevreye, iş ve işçi güvenliğine verdikleri değeri, ilgili kalite sistemlerini işletmelerine entegre etmesi gereken sistemlerdir.


ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
Ürün, hizmet kalitesini arttırmak ve güvence altına almak için kurulan, uygulanan uluslararası organizasyon yönetim standardıdır.


ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
İşletmelerin yürütmekte oldukları faaliyetlerin potansiyel çevre etkileşimlerini kontrol etmek en aza indirmek hammadde ve enerji tüketimini düşürmek için kurulan ve uygulanan yönetim standardıdır.


ISO 18001 İş ve İşçi Güvenliği Kalite Yönetim Standardı (OHSAS)
İşletmenin faaliyet gösterdiği konularda çalışanları ve üretimleri için en uygun sağlıklı ortamı oluşturmak ve güvende tutmak için kurulan sürekli iyileştirme çalışmaları ile uygulanan kalite yönetim standardıdır.


ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
Tıbbi Cihazlar yönetmeliklerinin meydana getirdiği yasal zorunlulukları karşılayabilmedeki zorlukları işletmelere entegre ederek işletmeleri bu konularda hazır hale getirmek için kurulan ve uygulanan kalite yönetim standardıdır.


ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi (HACCP)
Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ham medenin işletme bünyesine girişinden tüketiciye ulaştığı ana kadar güvenli bir üretim zinciri oluşturmaya yarayan uluslararası kalite yönetim sistemidir.

Garanti Belgesi

4077 tüketiciyi koruma kanunu gereği firmaların ürettikleri, ithal ettikleri veya sattıkları ürünlerde oluşabilecek arıza ve aksaklıkları gidermeyi veyahut belirlenen ölçülerdeki arızalarda birebir değişimini ya da bedel indirimini taahhüt ettiği satıcı ve tüketicinin yükümlülüklerinin belirlendiği zorunlu belgedir.

Diğer Hizmetlerimiz

Diğer hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

www.infoist.com.tr