שמואל א פרק י' פסוקים 17-27

מגישים טל אנטה ודניאל לביא

סיפור התרחשות בפרקים

שאול אוסף את העם שיוכל להמליך מלך. לא לפני שמזכיר להם שהמלך לא מצא חן בעיניו. מי נבחר? ה' גילה בהדרגות שבט בנימין ממשפחת המטרי והמלך הוא שאול בן קיש. ולא מצאו את שאול . ה' אמר שאול מתחבא מאחורי הכלים. שאול נמצא ונראה בפני העם. שמואל אמר שה' בחר בו למלך ואין כמהו בכל העם . העם הריע לשאול "יחי המלך" בני בלייעל זלזלו בזו את המלכת שאול ולא הביאו לו מתנה (מנחה). ושאול לא ענה והשתתק.

דמותו של שאול בפרק זה מוצגת באור חיובי

שאול הוא אשר נבחר למלוך על העם הוא מצטייר כדמות " הנחבאת אל הכלים" כלומר אדם צנוע מאוד .

ראיות מין הכתוב :

כאשר חיפשו את שאול כדי למסור לו את הבשורה על כך שנבחר למלך הוא הסתתר והעם לא מצא אותו .("נחבא אל הכלים" פסוק כ"ב) לבסוף מצאו אותו והביאו אותו לפני העם .כאשר עמד ראו כולם ("משכמו ומעלה הוא הגבוה מכולם" פסוק כ"ג) והכוונה בחינה חיצונית שאול מתואר גבוה ויפה מכולם .

ומבחינה פנימית - שאול חכם וטוב מכולם.

לצד האופן החיובי אשר מתואר בו שאול מתואר גם צד שלילי שלו. ע"י מספר אנשים (בני בלייעל) אשר לעגו את דמותו של שאול ופיקפקו בכול ההנהגה שלו.

("בני בלייעל אמרו-מה יושיענו זה ?")

https://youtu.be/MTFQ-xonDQo