De APP in de klas

Hoe gebruik je de Mathbattle en Supportr in de les

De Mathbattle

De Mathbattle is een mobiele applicatie, waarbij studenten onderling tegen elkaar strijden. Wie is de beste rekenaar? Studenten kunnen dit via de telefoon of tablet spelen. Hoe maak ik nu gebruik van deze mobiele devices in het onderwijs? In deze training wordt er gekeken hoe de Mathbattle kan worden ingezet in de beroepsopleidende context van de betreffende docent. Er worden best-practices gegeven en gezocht naar manieren om het succesvol toe te passen in de verschillende student-, opleiding-, beroepscontexten van het ROC Midden Nederland.

De Supportr

De SupportR is een coaching-applicatie. Studenten worden via de telefoon met elkaar groepsgewijs gelinkt. Via deze app kunnen zij elkaar feedback geven op huiswerk, (reken)opdrachten of projecten. De studentengroep gemonitord door een (groeps)coach, die de studenten op weg kan helpen/sturen doormiddel van feedback. Hoe meer de studenten onderling communiceren, hoe meer zij, virtueel, beloond worden. De SupportR is uitermate geschikt als coachingstool voor remedial teaching, BBL-studenten en projectonderwijs. De studenten blijven letterlijk met elkaar verbonden, waardoor de (reken)opdracht niet op beperkt wordt tot een eenmalige momentopname in de onderwijsweek.

In het voorjaar van 2014 biedt Paul van de Steur deze training aan! Hoe verweef je deze mobiele applicaties in een onderwijssituatie. De training bestaat uit de gezamenlijke ontwikkeling van 2 lessen per docent in de betreffende beroepsopleiding. Daarnaast wordt de uitvoer van deze les geobserveerd.