עשרת הדיברות

מגישה:טל שגיא כיתה: ח-5

סיכום עבודות

בעבודות אלו עסקנו בעשרת הדיברות, למדנו על כל דיבר בדרכים יצירתיות כגון: ענן מילים, פתקיות על לוח...

בנוסף לכך, שיתפנו פעולה ועבדנו בצוות לצורך הכנת העבודה הרביעית(בחירת דיבר מעשרת הדיברות, והוספת דיבר משלנו),מה שתרם לריבוי הדעות והרעיונות.

למדנו על פסלים ויצירות של משה רבינו והצגנו אותן כנקודות חמות.

עבודות אלו תרמו לי להכיר אתרים חדשים שימושיים ומעניינים, לחשוב לעומק בתחומים שנראו לי לכאורה ברורים ומובנים כמו עשרת הדיברות, ללמוד לעבוד בצוות ולקבל גם דעות שונות משלי, ובעיקר להעביר את חומר הלימוד בצורה מעניינת ומקורית!

ענן מילים

Big image
מדריך ענן מילים - Wordle , Tagxedo
thinglink -מדריך לאנוטציית תמונה ב

עשרת הדיברות-כולל הסברים

מדריך לינואיט - LINOIT
מבט ממוקד על דיבר

(יש ללחוץ על הכותרת)