Wielkie wydarzenie

tego jeszcze nie bylo

zacznij od walca

1)

WJ dokonał analizy prawnej dokumentacji związanej z Uchwałą XX/183/2012 oraz uchwałą XXII/213/2012 Rady Miejskiej Międzyzdroje.

2)

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonał imieniem WM korespondencji z Burmistrzem Międzyzdrojów, w sprawie negatywnych dla WM następstw podejmowanych przez Radę Miejską Międzyzdroje uchwał.

3)

WJ reprezentował WM wobec innych podmiotów, które z racji treści uchwał wyżej wskazanych – pozostawały w kręgu zainteresowanych decyzjami Rady Miejskiej.

4)

Strony uzgodniły, że wynagrodzenie za czynności wyżej opisane i wykonane przez WJ wynosi 2300 zł plus vat, z terminem zapłaty 7 dni od daty otrzymania faktury

Zaskoczony? I słusznie

Tak tak, tak!

Nie ma toi jak czas podróży. Nic tak nie nuży jak brak podróży. Zacznij od zakupu biletów na samolot!